مشخصات تارنمای مجرمانه

  

انتخاب بند مجرمانه

  

ارسال گزارش

     
    
    
 
    

  

لطفا برای ارسال گزارش ، آدرس مورد نظر را وارد نمایید

لطفا توضیحات خود را وارد نمایید

لطفا کد عددی موجود در تصویر را وارد نمایید

کد عدد وارد شده صحیح نمی باشد
کد امنیتی نسبت به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است

آدرس مورد نظر شما قبلا گزارش شده و در حال بررسی می باشد

آدرس مورد نظر شما هم اکنون فیلتر می باشد

در حال حاضر وزارت ارتباطات قادر به پالایش(فیلتر) مصادیق مجرمانه جزئی( سایت گوگل (مانند تصاویر) نمی باشد، لذا ضمن تشکر و قدردانی از احساس مسئولیت شما از پذیرش این درخواست فعلا معذوریم.

گزارش شما با موفقیت ثبت شد

آدرس وارد شده معتبر نیست